Search This Blog

2011-04-25

Կաթողիկեն առանց կաթողիկոսի: Խալդիի զորությամբ:

Աչքերը լայն բացած, միամիտ հայացքով եւ ամաչկոտ ժպիտով դեռատի աղջիկը՝ սբ. Կաթողիկե եկեղեցին, կանգնած էր մեծ քաղաքի կենտրոնական խաչմերուկում: Մեքենաների ազդանշանները, խցանումները, քրտնած ու կոպիտ վարորդների հայհոյանքները, փողոցի աղմուկը, դեպի մոտակա սրճարաններ շտապող անցորդների երամները, սովետական եւ նորակառույց բարձրահարկերը... Այս ամենի դեմ ի՞նչ կարող էր հակադրել 13-րդ դարում կառուցված, 17-ում վերակառուցված, 20-ի սկզբին քանդված (եւ միայն նախնական կառույցը պահպանած) եւ 21-ի սկզբին նորից վերաբացված փոքրիկ եկեղեցին: