Search This Blog

2012-05-31

«Առաջին Ապառնու» նախագիծը

Հայաստանը վերածվում է ռեզերվացիայի՝ տարածքի, որի գոյության հիմնական կերպը պահպանումն ու «գոյատևումն» է: Երեք հազարամյա մշակույթի մասին «մուղամը» պարզապես նողկալի է դառնում ժամանակակից մշակութային արտադրանքի բացակայության, ինչպես նաև ազգայինի մասին բացարձակ անիրապաշտական, հեքիաթային՝ «արիական» պատկերացումների գերակայության պայմաններում: Մշակույթը պետք է արտադրվի հենց այսօր՝ ներկայում, և, ինչ-որ իմաստով, նաև կերտվի ապագայից, որպեսզի կարելի լինի արդարացիորեն հպարտանալ անցյալով:

2012-05-22

Անհանդուրժո՛ղ եմ եւ «միազան»

Ես ո՛չ հանդուրժող եմ, ո՛չ էլ նույնիսկ բազմազանության կողմնակից (վերջինի դեպքում, իհարկե, միայն որոշակի, այլ ոչ թե բացարձակ իմաստով): Պնդում եմ սա ամենայն լրջությամբ: Ինձ համար կա, անշուշտ, հարգանք այլոց կարծիքների նկատմամբ, բայց հանդուրժողականություն որպես բացարձակ կամ նույնսիկ որպես առաջնային արժեք ինձ համար գոյություն չունի: Բազամզանությունն էլ, հաստատ ինքնանպատակ չէ: Ավելին՝ անհադուրժո՛ղ եմ եւ այսպես ասած՝ «միազանության» կողմնակից: Եվ սա էլ պնդում եմ ամենայն լրջությամբ, առանց էպատաժի, հեգնանքի եւ նման այլ ենթատեքստի: