Posts

Showing posts from 2018

Թղթե տրամաբանությունն ու իրականությունը. քաղաքական հաշվարկի ներքին հակասությունները

Ղարաբաղյան շարժման երեսնամյակին: Հատված Ա