Skip to main content

Posts

Featured

Թեզեր անկախության 26-ամյակի առթիվ. Հատված Բ

առաջին մասը
3.15 Սառեցված հակամարտությունը ոչ միայն արտաքին մեծապետական ազդեցության հետեւանք է, այլեւ նույն այդ մեծապետական ազդեցության պահպանման եւ զարգացման կարեւոր գործիք՝ նպաստավոր պայմաններում անմիջական գերիշխանություն վերահաստատելու ռազմավարական հեռանկարով:
3.15.1 Մեծատիրական մրցակցությունը հանուն գերիշխանության հակամարտության գոտում իրավականորեն ձեւակերպվում է որպես խաղաղասիրական միջնորդություն: Որպեսզի միջնորդությունը հիմնավորվի որպես անհրաժեշտություն եւ արդարություն, այն պետք է հատուկ տեսական հիմնավորում ստանա: Դեռ առնվազն հռոմեական կայսերականության ժամանակներից կայսերական գաղափարախոսությունը ոչ օրինակարգ է հռչակում «բարբարոսների» միջեւ հակամարտությունները՝ համարելով դրանք բանական հիմքից զուրկ, միմիայն ստորին կրքերով եւ նյութական ցածր շահերով պայմանավորված վայրենի բախում: Իհարկե նույնը չի տարածվում կայսերական պատերազմների վրա, որոնք վարվում են բացառապես հանուն վերին արդարության եւ հիմնավորված են բանականությամբ ու վեհ նպատակներով: Այստեղ արտացոլվում է ավելի խորը մի իրականությու…

Latest Posts

Թեզեր անկախության 26-ամյակի առթիվ. Հատված Ա